سرور مجازی آلمان

خانه ~ سرور مجازی آلمان

پلن / CX11

364,040 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 20GB NVMe
 • رم 2GB
 • پردازنده 1CORE
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 364,040 تومان
 • دوره 12 ماهه - 4,368,480 تومان

پلن / CPX11

406,600 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 40GB NVMe
 • رم 2GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 406,600 تومان
 • دوره 12 ماهه - 4,879,200 تومان

پلن / CX21

482,600 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 40GB Nvme
 • رم 4GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 482,600 تومان
 • دوره 12 ماهه - 5,791,200 تومان

پلن / CPX21

649,800 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 80GB Nvme
 • رم 4GB
 • پردازنده 3Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 649,800 تومان
 • دوره 12 ماهه - 7,797,600 تومان

پلن / CX31

813,200 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 80GB Nvme
 • رم 8GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 813,200 تومان
 • دوره 12 ماهه - 9,758,400 تومان

پلن / CPX31

1,109,600 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 160GB Nvme
 • رم 8GB
 • پردازنده 4Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,109,600 تومان
 • دوره 12 ماهه - 13,315,200 تومان

پلن / CX41

1,398,400 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 160GB Nvme
 • رم 16GB
 • پردازنده 4Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,398,400 تومان
 • دوره 12 ماهه - 16,780,800 تومان

پلن / CPX41

1,991,200 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 240GB Nvme
 • رم 16GB
 • پردازنده 8Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,991,200 تومان
 • دوره 12 ماهه - 23,894,400 تومان

پلن / CX51

2,584,000 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 240GB Nvme
 • رم 32GB
 • پردازنده 8Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 2,584,000 تومان
 • دوره 12 ماهه - 31,008,000 تومان

پلن / CPX51

4,256,000 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 360GB Nvme
 • رم 32GB
 • پردازنده 16Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 4,256,000 تومان
 • دوره 12 ماهه - 51,072,000 تومان

پلن / CAX11

364,040 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 40GB Nvme
 • رم 4GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 364,040 تومان
 • دوره 12 ماهه - 4,368,480 تومان

پلن / CAX21

569,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 80GB Nvme
 • رم 8GB
 • پردازنده 4Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 569,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 6,830,880 تومان

پلن / CAX31

1,025,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 160GB Nvme
 • رم 16GB
 • پردازنده 8Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,025,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 12,302,880 تومان

پلن / CAX41

1,937,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 320GB NVME
 • رم 32GB
 • پردازنده 16Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,937,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 23,246,880 تومان

پلن / CCX13

1,025,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 80GB Nvme
 • رم 8GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,025,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 12,302,880 تومان

پلن / CCX23

1,937,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 160GB Nvme
 • رم 16GB
 • پردازنده 4Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 1,937,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 23,246,880 تومان

پلن / CCX33

3,761,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 240GB Nvme
 • رم 32GB
 • پردازنده 8Core
 • ترافیک ماهانه 20TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 3,761,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 45,134,880 تومان

پلن / CCX43

7,409,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 360GB Nvme
 • رم 64GB
 • پردازنده 16Core
 • ترافیک ماهانه 40TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 7,409,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 88,910,880 تومان

پلن / CCX53

14,705,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 600GB NVME
 • رم 128GB
 • پردازنده 32Core
 • ترافیک ماهانه 50TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 14,705,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 176,462,880 تومان

پلن / CCX63

22,001,240 تومان
/ 1 ماهه
 • هارد 960GB Nvme
 • رم 192GB
 • پردازنده 48Core
 • ترافیک ماهانه 60TB
 • حداقل زمان تحویل 1 روزکاری
 • کشور میزبان آلمان
 • پورت 10G
 • دوره 1 ماهه - 22,001,240 تومان
 • دوره 12 ماهه - 264,014,880 تومان
مشاهده جزئیات پلن ها

اطلاعات بیشتر

 • سرور مجازی آلمان دارای آپتایم 99.9 درصد میباشند .
 • منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )
 • امکان خرید ip مازاد به تعداد دلخواه
 • ارائه پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته
 • امکان خرید ip مازاد به تعداد دلخواه
 • شبکه ی همیشه پایدار کلود سرور
| پلتفرم وب سایت همه کاره |

ویژگی های هاست

| آماده پاسخگویی هستیم |

آریا سرور همیشه پاسخگوی سوالات شماست