شرایط و قوانین

خانه ~ شرایط و قوانین

قوانین استفاده از خدمات سایت

تفاهم نامه

کلیه کاربران موظف به رعایت تفاهم نامه شرایط سرویس دهی آریاسرور می باشند. استفاده از هر یک از سرویس ها، به منزله پذیرش تفاهم نامه بوده و در صورت نقض آنها آریا سرور حق برخورد با کاربر متخلف را خواهد داشت.

طرفین تفاهم نامه

احراز هویت کاربران

روش های پرداخت و بازگشت وجه

پشتیبانی

شرایط خاص و تحریم

تغییرات تفاهم نامه

مرجع قضاوت و حل اختلافات

خسارت و رفع مسئولیت

سلب اختیار

نسخه پشتیبانی (Backup)

فعالیت‌های غیرمجاز کاربر

امنیت و محرمانگی

تحويل خدمات

مسئوليت خريدار (کاربر)

محتوا

ضوابط خاص دامنه

ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصی

سایر ضوابط

قوانین استفاده از کیف پول

ضوابط استفاده از سرور های مجازی

ضوابط استفاده از هاست های دقیقه ای

ضوابط استفاده از هاست های منابع آزاد

تمدید سرویس ها

اطلاع رسانی ها

انتقال سرویس به کاربر دیگر در آریا سرور

حذف سرویس ها

ضمانت بازگشت وجه

پذیرش کامل قوانین توسط کاربر